Header

Banner Slider

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

"แผนกกุมารเวช" ดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยเด็ก ตั้งแต่ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันจนถึงเจ็บป่วยเรื้อรัง

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

"บ้านเลขที่ 6" ให้บริการและดูแลผู้ป่วยสูงวัย ฟื้นฟูสภาพร่างกาย และดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

"Aesthetic Center" ให้บริการวิตามินผิว เพิ่มความสดใสให้กับผิว และฟื้นฟูผิวให้มีสุขภาพที่ดี

mark

About Us

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

ผสาน

เพื่อรู้จัก เข้าใจ และสร้างสิ่งที่ดีให้กับชุมชน

โครงการมาลัยผ้าขาวม้า ผสาน รอยยิ้ม ชุมชนวัดห้วยรอบ ชุมชนที่ขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรมและการสืบทอดที่ไม่มีวันตาย

Medical center

ศูนย์การรักษา

ค้นหาศูนย์การรักษาตามอาการ

บริเวณที่มีอาการ

ศูนย์การรักษาตามอาการ

แผนกฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ ให้บริการผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุและผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่มีภาวะเร่งด่วนจนถึงภาวะที่คุกคามต่อชีวิตตลอด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ

ดูเพิ่มเติม

แผนกกายภาพบำบัด

บริการคำปรึกษา การตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคทางกระดูกและข้อ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง อาทิ  ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู วิสัญญีแพทย์ รังสีแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ฯลฯ

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจ/โปรโมชั่น

โปรโมชั่น จับคู่สุดคุ้ม ตรวจสุขภาพ "คู่รัก"

ราคา 4,200.-/4,500.-

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ IPD

ราคา 3,250.-

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

ราคา 750.-

ใบรับรองแพทย์ 5 โรค

ราคา 99.-

บทความและข่าวสาร

รางวัลและมาตรฐานการรับรอง