Header

อบรมหลักสูตร "การดูแลผู้สูงอายุ" ให้กับแพทย์และบุคลากรในโรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก และโรงพยาบาลพิษณุเวช

06 พฤษภาคม 2567

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศ
จัดอบรมหลักสูตร "การดูแลผู้สูงอายุ" ให้กับแพทย์และบุคลากรในโรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก และโรงพยาบาลพิษณุเวช
เพื่อทบทวน สร้างความเข้าใจและพัฒนาแนวทางการดูแลผู้สูงอายุ ยกระดับมาตรฐานการดูแลแบบครบองค์รวม
โดยวิทยากรรับเชิญพิเศษ พญ.บุญญรัตน์ มณี อายุรแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ รพ.พุทธชินราช
นพ.วีรพล ราชคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยหัวหน้าและเจ้าหน้าที่แผนกต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องมาร่วมแบ่งปันความรู้และแชร์ประสบการณ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด