Header

ศูนย์สิทธิประโยชน์

สิทธิประกันสังคม

บริการทันกรรมสิทธิประกันสังคมไม่ต้องสำรองจ่าย ให้บริการทันตกรรม อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด ใน วงเงิน 900 บาท ต่อปี หลักฐานที่ต้องใช้คือ บัตรประจำตัวประชาชน สามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดหมายล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ ติดต่อได้ที่ แผนกทันตกรรม โทร 055-219307 ต่อ 2100

900

อายุการใช้งาน: n/a


บัตรส่วนลด

ผู้ที่มีบัตรสิทธิพิเศษของโรงพยาบาลรวมแพทย์ จะได้รับสิทธพิเศษเมื่อท่านตรวจรักษาเป็นผู้ป่วยนอก โดยได้รับส่วนลดค่ายา 5 % และ ในกรณีเป็นผู้ป่วยใน ท่านจะได้รับส่วนลดค่ายา 5% และส่วนลดค่าห้อง 10% ผู้ที่สนใจสมัครบัตรสิทธิพิเศษสามารถสมัครได้ที่แผนกธุรการชั้น 4 โดยเสียค่าสมัครเพียงครั้งเดียว 100 บาท และเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ของท่าน โปรดแสดงบัตรทุกครั้งเมื่อชําระเงินค่ารักษาพยาบาล…

n/a

อายุการใช้งาน: n/a


ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพคุณและคนที่คุณรัก กับธนาคารกรุงเทพ

ทำให้เรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องง่าย สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตและบัตรเดบิต บีเฟิสต์ สามร์ท ธนาคารกรุงเทพ รับส่วนลดสำหรับค่ายา และค่าห้องพักผู้ป่วยใน และสิทธิพิเศษอื่นๆ

n/a

อายุการใช้งาน: 1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67