Header

แผนกดูแลผู้สูงอายุ

การบริการ

การมีสุขภาพที่ดีของผู้สูงวัย เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพได้ยาวนาน
พร้อมให้บริการแบบองค์รวมแก่ผู้สูงอายุ ตั้งแต่การดูแลสุขภาพทั่วไปและการดูแลเชิงป้องกัน
บริการดูแลผู้สูงอายุ "บ้านเลขที่ 6" การดูแลสุขภาพที่ซับซ้อนทางโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น

  • เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
  • ปัญหาในการควบคุมการขับถ่าย
  • ปัญหาในการทรงตัวและการหกล้ม
  • ปัญหาในการเคลื่อนไหว
  • ปัญหาทางด้านโภชนาการ เบื่ออาหาร น้ำหนักลด
  • ปัญหาการกลืนและการสำลัก

สถานที่

ชั้น 6

เวลาทำการ

ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

เบอร์ติดต่อ

055-90-9000

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม