Header

แผนกกายภาพบำบัด

การบริการ 

  • บริการตรวจ ประเมิน รักษา ฟื้นฟู อาการปวดจากกล้ามเนื้อ เอ็น และเส้นประสาท
  • ให้การรักษาฟื้นฟู ด้วยเทคนิคทางกายภาพบำบัด และเครื่องมือที่ทันสมัย
    - เครื่องอัลตราซาวนด์
    - เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อลดอาการปวด/กระตุ้นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
  • การจัดโปรแกรมออกกำลังกายที่เหมาะสม
  • การให้คำปรึกษาการปรับท่าทาง และการเคลื่อนในการทำงานให้เหมาะสม

สถานที่

ชั้น 7

เวลาทำการ

09:00 - 17:00 น.

เบอร์ติดต่อ

055-219-307 ต่อ 7117

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม