Header

พญ.สุวรรณิการ์ ปาลี

เลขที่ใบอนุญาต: 49416

ศูนย์การรักษา

แผนกกายภาพบำบัด

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู มหาวิทยาลัยนเรศวร