Header

แผนกทันตกรรม

การบริการและการตรวจรักษา

 ทันตกรรมทั่วไป :

 • การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน เพื่อวินิจฉัยโรคทางทันตกรรม
 • การขูดหินปูนและขัดฟัน เพื่อขจัดคราบหินปูน
 • การอุดฟัน และบูรณะฟัน
 • การเอ็กซเรย์ฟัน ใบหน้าและขากรรไกร
 • การฟอกสีฟัน และทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

ทันตกรรมจัดฟัน :

 • จัดฟันแบบโลหะ (Metal Braces)
 • จัดฟันแบบใส Invisalign
 • จัดฟันแบบใส Smile Tru
 • จัดฟันแบบ Metal Bracket
 • จัดฟันแบบ Damon

ทันตกรรมรักษารากฟัน :

 • รักษาการติดเชื้อในโพรงประสาทฟัน
 • การรักษาด้วยการทำไวทัลพัลพ์เทอราพี (Vital Pulp Therapy)
 • การดูแล รักษาฟันที่ได้รับอุบัติเหตุ
 • ผ่าตัดปลายรากฟัน และซ่อมแซมรากฟันภายใต้กล้องจุลทรรศน์

ทันตกรรมรากฟันเทียม : เป็นการรักษาเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไปโดยใช้วัสดุไทเทเนียมที่ออกแบบพิเศษ เพื่อใช้ยึดกับกระดูกขากรรไกรในตำแหน่งที่ฟันธรรมชาติที่ถูกถอนไป เพื่อทดแทนรากของฟันธรรมชาติ

ทันตกรรมประดิษฐ์ (ฟันเทียม) : เพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป หรือเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาฟันเปราะบางหรือแตกหัก

 • ฟันเทียมถอดได้เฉพาะซี่หรือทั้งปาก (Removable dentures)
 • ครอบฟัน และสะพานฟัน (Dental Crowns and Bridges)
 • ครอบฟันทั้งปากเพื่อแก้ไขการสบฟัน (Full Mouth Oral Rehabilitation)

ทันตกรรมโรคเหงือก (ปริทันตวิทยา):

 • รักษาโรคเหงือกอักเสบ และปริทันต์อักเสบ
 • การปลูกเหงือก และกระดูกเบ้าฟัน
 • การผ่าตัดแต่งเหงือกเพื่อความสวยงาม

ทันตกรรมบดเคี้ยว และความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า:

 • ดูแลและรักษาอาการเจ็บปวดบริเวณใบหน้า และขากรรไกร
 • ใส่อุปกรณ์เพื่อบรรเทาอาการหรือรักษาการนอนกัดฟัน
 • แก้ไขการสบฟัน
 • แก้ไขปัญหาต่างๆของข้อต่อขากรรไกร

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล:

 • การถอนฟัน การผ่าตัดฟันคุด การผ่าตัดฟันฝัง
 • การตัดตกแต่งปุ่มกระดูกเพื่อการใส่ฟันปลอม
 • การผ่าตัดแต่งขากรรไกร ร่วมกับการจัดฟันเพื่อแก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร
 • การเตรียมช่องปากก่อนฉายรังสีรักษามะเร็งบริเวณใบหน้าและลำคอ
 • การผ่าตัดเพื่อตัดถุงน้ำ ก้อนเนื้อ หรือรอยโรคต่างๆบริเวณใบหน้าและขากรรไกร
 • การผ่าตัดเพื่อรักษาอาการติดเชื้อในช่องปาก
 • การผ่าตัดชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัย (Biopsy)

x-ray ฟันดิจิตอล ( Dental Panoramic )

สถานที่

ชั้น 2

เวลาทำการ

วันจันทร์-พุธ,ศุกร์ : 17.00-20.00 น. วันเสาร์ : 09.00-16.00 น.

เบอร์ติดต่อ

055-219-307 ต่อ 2100

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์แนะนำ

แผนกทันตกรรม

แผนกทันตกรรม