Header

นพ.วิบูล อุทัยแสงสุข

เลขที่ใบอนุญาต: 12185

ศูนย์การรักษา

แผนกอายุรกรรม

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

อายุรแพทย์

อายุรศาสตร์ , อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

09:00 - 10:00

09:00 - 10:00

09:00 - 12:00

09:00 - 12:00

09:00 - 10:00

09:00 - 10:00

09:00 - 12:00

12:00 - 14:00

18:30 - 20:30

12:00 - 13:00

18:30 - 20:30

12:00 - 14:00

19:30 - 20:30

12:00 - 14:00

18:30 - 20:30

12:00 - 14:00

18:30 - 20:30

12:00 - 14:00

คุณสามารถตรวจสอบวันและเวลาที่คุณสะดวกได้ก่อนใคร ที่นี่

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่ 055-219-307

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกอายุรกรรม

พญ.นุวัตตา บำรุงไทย

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

แผนกอายุรกรรม

แผนกอายุรกรรม

นพ.ชยดล นำเอกลาภ

อายุรแพทย์