Header

นพ.ธนทัต บางเพ็ญสิริ

เลขที่ใบอนุญาต: 58915

ศูนย์การรักษา

แผนกฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

นพ.ณัฐพล เวชยากิจ

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป