Header

พญ.นุวัตตา บำรุงไทย

เลขที่ใบอนุญาต: 51854

ศูนย์การรักษา

แผนกอายุรกรรม

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

มหาวิทยาลัยมหิดล

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

07:00 - 15:00

07:00 - 15:00

07:00 - 15:00

07:00 - 15:00

07:00 - 15:00

คุณสามารถตรวจสอบวันและเวลาที่คุณสะดวกได้ก่อนใคร ที่นี่

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่ 055-219-307

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกอายุรกรรม

แผนกอายุรกรรม

แผนกอายุรกรรม

นพ.ชยดล นำเอกลาภ

อายุรแพทย์