Header

นพ.ดนัย สังข์ทรัพย์

เลขที่ใบอนุญาต: 17014

ศูนย์การรักษา

แผนกสูติ-นรีเวช

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

สูติแพทย์

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

09:00 - 12:00

คุณสามารถตรวจสอบวันและเวลาที่คุณสะดวกได้ก่อนใคร ที่นี่

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่ 055-219-307

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกสูติ-นรีเวช

พญ.อรรถยา รัตนแก้ว

สูติ-นรีแพทย์และมะเร็งนรีเวชวิทยา

แผนกสูติ-นรีเวช

แผนกสูติ-นรีเวช