Header

พญ.อรรถยา รัตนแก้ว

เลขที่ใบอนุญาต: 34035

ศูนย์การรักษา

แผนกสูติ-นรีเวช

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

สูติ-นรีแพทย์และมะเร็งนรีเวชวิทยา

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

09:00 - 12:00

17:00 - 20:00

17:00 - 20:00

คุณสามารถตรวจสอบวันและเวลาที่คุณสะดวกได้ก่อนใคร ที่นี่

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่ 055-219-307

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกสูติ-นรีเวช

แผนกสูติ-นรีเวช

แผนกสูติ-นรีเวช