Header

แผนกจักษุ โสต ศอ นาสิก

สถานที่

ชั้น 1

เวลาทำการ

วันจันทร์-วันพุธ : 08.00-20.00 น. วันพฤหัสบดี-วันศุกร์ : 09.00-17.00 น. วันเสาร์ : 13.00-16.00 น. วันอาทิตย์ : 12.00-17.00 น.

เบอร์ติดต่อ

055-219-307 ต่อ 1188

ตารางออกตรวจแพทย์ประจำแผนกจักษุ โสต ศอ นาสิก

อัปเดตล่าสุดเมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2566

= ช่วงเช้า = ช่วงบ่าย

รายชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
รายชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
พญ.ธนาวรรณ อมรเพชรกุล

โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทย์

นัดหมาย

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

นายพิสิษฐ์ อัครพรพัฒน์

โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทย์

พญ.ศิรดา อู่พุฒินันท์

โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทย์

พญ.เมษญาวรรณ ศรีสวัสดิ์

โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทย์

พญ.ธนาวรรณ อมรเพชรกุล

โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทย์

นัดหมาย
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
นายพิสิษฐ์ อัครพรพัฒน์

โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทย์

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
พญ.ศิรดา อู่พุฒินันท์

โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทย์

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
พญ.เมษญาวรรณ ศรีสวัสดิ์

โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทย์

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม