Header

นพ.ภัทรพล กันทรากรกิติ

เลขที่ใบอนุญาต: -

ศูนย์การรักษา

แผนกอายุรกรรม

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

อายุรแพทย์

อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

08:00 - 12:00

08:00 - 12:00

08:00 - 12:00

08:00 - 12:00

08:00 - 12:00

12:00 - 17:00

12:00 - 17:00

12:00 - 17:00

12:00 - 17:00

12:00 - 17:00

คุณสามารถตรวจสอบวันและเวลาที่คุณสะดวกได้ก่อนใคร ที่นี่

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่ 055-219-307

บทความที่เกี่ยวข้อง นพ.ภัทรพล กันทรากรกิติ

โรคเบาหวาน "ไม่กินหวาน" ก็เสี่ยงเป็นได้

โรคเบาหวาน "ไม่กินหวาน" ก็เสี่ยงเป็นได้

นพ.ภัทรพล กันทรากรกิติ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
โรคเบาหวาน "ไม่กินหวาน" ก็เสี่ยงเป็นได้

โรคเบาหวาน "ไม่กินหวาน" ก็เสี่ยงเป็นได้

นพ.ภัทรพล กันทรากรกิติ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกอายุรกรรม

แผนกอายุรกรรม

พญ.นุวัตตา บำรุงไทย

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

แผนกอายุรกรรม

นพ.ชยดล นำเอกลาภ

อายุรแพทย์